Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Odd Myre (1912-2005)
       Mor: Grete Meinich (1921-      )
Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Ole Bakøy og Adeleide Marie Pettersen
Ektemann Ole Bakøy

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 1943 - Trondheim, Sør-Trøndelag
    Begravet: 10 Jul 1943 - Stavne, Trondheim, Sør-Trøndelag
    Ekteskap: Hustru Adeleide Marie Pettersen

      Født: 1883 - Steiro, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1917 - Trondheim, Sør-Trøndelag
    Begravet: 


       Far: Petter Thomas Johannessen (1843-1906)
       Mor: Anna Aletha Pettersdtr (1850-1897)
Barn


Anders Balch og Sidselle Metzel
Ektemann Anders Balch

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 1752
    Begravet: 


       Far: Niels Baltsersen Balch (1695-1744)
       Mor: Abigael Thams (Omkr 1693-      )


    Ekteskap: 1751Hustru Sidselle Metzel

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn

Generelle notater: Hustru - Sidselle Metzel

Hun var enke da hun giftet seg med Anders.


Hans Heinrich Baade og Berete Marie Balch
Ektemann Hans Heinrich Baade

      Født: 1720 - Bergen, Hordaland
      Døpt: 16 Jul 1720 - Korskirken, Bergen, Hordaland
       Død: 1772 - Roan, Sør-Trøndelag
    Begravet: 


       Far: Daniel Petersen Baade (1686-1769)
       Mor: Anna Margretha Brant (1684-1725)


    Ekteskap: 21 Jan 1749 - Bjørnør, Osen, Sør-TrøndelagHustru Berete Marie Balch

      Født: Omkr 1720 - Osen, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: Etter 1784 - Trondheim, Sør-Trøndelag
    Begravet: 


       Far: Niels Baltsersen Balch (1695-1744)
       Mor: Abigael Thams (Omkr 1693-      )
Barn
1 K Abigael Maria Baade

      Født: 
      Døpt: 1750 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Lars Perssen
     Ektesk: 21 Mai 1772 - Bud, Møre og Romsdal


2 K Elise Sophia Baade

      Født: 
      Døpt: 1751 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 
    Begravet: 3 K Kiersten Margrete Baade

      Født: 
      Døpt: 1751 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 1752 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
    Begravet: 4 K Gjertrud Kristina Baade

      Født: 
      Døpt: 1753 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 
    Begravet: 5 M Peter Baade

      Født: 1755 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 4 Des 1810 - København, Danmark
    Begravet: 
    Ektefelle: var ugift


6 K Cathrine Johanne Baade

      Født: 11 Jul 1758 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 24 Jun 1832 - Rødøy, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Lauritz Christian Theting
     Ektesk: 1785 - Rødøy kirke, Rødøy, Nordland


7 M Niels Baade

      Født: 
      Døpt: 1759 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 1773 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
    Dødsårsak: Ulykke
    Begravet: 8 K Anne Elisabeth Baade

      Født: 
      Døpt: 1761 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 
    Begravet: 9 K Karen Tams Baade

      Født: 
      Døpt: 1763 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Ektemann - Hans Heinrich Baade

Det er sansynligvis han som tar skipperborgerskap i Bergen den 17 mai 1747. Utliggerborger i Buchelsund.


Generelle notater: Hustru - Berete Marie Balch

Flytta fra Bjørnør til Trondheim i 1776 med 4 barn. Flytta til Hitra i 1777 og senere til Abelvær. Hun bodde i Trondheim i 1781.


Generelle notater: Barn - Abigael Maria Baade

Abigael Marie Baade rådde grunnen som madam på gjestgiveriet i Bud i en 'kvinnealder' og vel så det.


Generelle notater: Barn - Peter Baade

Tok utdannelse ved universitetet i København. Ble tilsatt som kjøpmann i kolonien Egedesminde på Grønland 1782-89. Etter det så levde han som pensjonist i København til sin død.


Johan Daniel Fürstenberg og Cathrine Balch
Ektemann Johan Daniel Fürstenberg

      Født: 22 Mar 1722 - Kristiansund, Møre og Romsdal
      Døpt: 
       Død: 30 Jul 1797
    Begravet: 
    Ekteskap: 1756 - Kristiansund kirke, Møre og Romsdal

Hendelser

• Yrke: prest.
Hustru Cathrine Balch

      Født: Omkr 1727
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Niels Baltsersen Balch (1695-1744)
       Mor: Abigael Thams (Omkr 1693-      )


Hendelser

• Konfirmasjon: 1743.


Barn

Generelle notater: Ektemann - Johan Daniel Fürstenberg

Fürstenberg tok Examen philosophicum i 1749 og ble cand. theol. i 1750 med karakater Non contemnendyus. For demisprekenen fikk han karakteren Haud illaudabilis. Han var senere i 1751 beskikket til kateket og lærer i Kristiansund, ordinert 28. september 1758.
12. september 1760 ble han utnevnt til residerende pastor i Saltdal og endelig 3. februar 1769 til sogneprest til Bud hvorfra han flyttet til Klæbo i 1783.

Sogneprest Fürstenberg var i Bud fra 03.02.1769 til 05.04.1783. Han kom fra Sunnfjord og flyttet til Klæbo. Det var han som fikk bygget den første prestegård i Bud. Det var visstnok Nordre Karlsvik.


Knud Jochumsen Juel og Karen Balch
Ektemann Knud Jochumsen Juel

      Født: 20 Mai 1721 - Rødøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1776 - Borge, Vestvågøy, Nordland
    Begravet: 


       Far: Jochum Thomassen Juel (1667-1734)
       Mor: Anna Marie Pedersdtr Strømer (Omkr 1684-1768)


    Ekteskap: 

Hendelser

• Yrke: prest, Borge kirke, Vestvågøy, Nordland.
Hustru Karen Balch

      Født: 1729 - Nærøy, Namdalen, Nord-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Niels Baltsersen Balch (1695-1744)
       Mor: Abigael Thams (Omkr 1693-      ) Annen ektefelle: Arent Hartvigsen Jentoft

Hendelser

• Konfirmasjon: 1747, Osen, Sør-Trøndelag.


Barn
1 M Joachim Christian Juel

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Ektemann - Knud Jochumsen Juel

Sogneprest Borge, Lofoten

1753: født i Nordland 1721. Vil reise til Rødby i Lolland for å være landsbydegn. Eksamen 26.5.1753 non contemn. \endash 7.7.1753 haud illaud.[2]

1757: Kallsbrev som missionarius ordinatus for finnene i Porsangerfjord istedenfor Hans Dahl.[3]

1761: K. J. søkte 1761 p.g.a. sviktende helbred om å bli fritatt for tjenesten. For 2 år siden var han på en fjellreise tilfalt en svakhet som senere hadde tiltatt, så han umulig lenger kunne utstå de besværlige reiser. Elias Schønning utnevnt i hans sted 27.2.1761.[4]

1771: Hr. Knud Juul kaldelse at være sogneprest til Borge og underliggende kapell Walberg i Nordland. Forhen missionarius ordinatus for Porsangers finner i Vestfinnmark. I hr. Jonas Sidenii sted som er befordret til sogneprest for Løddengen.[5]

1778: Knud Juel, sogneprest Borge i Lofoten var død 1778. Hr. Jørgen Geach utnevnt i hans sted 9.9.1778.[6]

1787: Arendt Jentoft av Abelvær i Trondheim stifts bevilling til at hans stesønn Joachim Christian Juels arv forflyttes til Namdal sorenskriveris overformynderi. Joachim Christian var sønn av hr. Knud Juel. Arven var 1000 rdl. og stod i Lofoten og Vesterålen geistlige overformynderi.[7] Kilde: Norsk prestehistorie.


Arent Hartvigsen Jentoft og Karen Balch
Ektemann Arent Hartvigsen Jentoft

      Født: 1744 - Petvik, Vestvågøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Hartvig Mogensen Jentoft (1704-1784)
       Mor: Sara Johannesdtr Rasch (1714-1785)


    Ekteskap: Hustru Karen Balch

      Født: 1729 - Nærøy, Namdalen, Nord-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Niels Baltsersen Balch (1695-1744)
       Mor: Abigael Thams (Omkr 1693-      ) Annen ektefelle: Knud Jochumsen Juel

Hendelser

• Konfirmasjon: 1747, Osen, Sør-Trøndelag.


Barn

Generelle notater: Ektemann - Arent Hartvigsen Jentoft

Han eide Abelvær til ca 1801.


Niels Baltsersen Balch og Abigael Thams
Ektemann Niels Baltsersen Balch

      Født: 1695 - Flatanger, Nord-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 1744 - Trøndelag
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Abigael Thams

      Født: Omkr 1693
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Anders Balch

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 1752
    Begravet: 
    Ektefelle: Sidselle Metzel
     Ektesk: 1751


2 K Berete Marie Balch

      Født: Omkr 1720 - Osen, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: Etter 1784 - Trondheim, Sør-Trøndelag
    Begravet: 
    Ektefelle: Hans Heinrich Baade
     Ektesk: 21 Jan 1749 - Bjørnør, Osen, Sør-Trøndelag


3 K Cathrine Balch

      Født: Omkr 1727
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Johan Daniel Fürstenberg
     Ektesk: 1756 - Kristiansund kirke, Møre og Romsdal


4 K Karen Balch

      Født: 1729 - Nærøy, Namdalen, Nord-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Knud Jochumsen Juel
    Ektefelle: Arent Hartvigsen Jentoft


5 M Daniel Balch

      Født: 
      Døpt: 1732
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Ektemann - Niels Baltsersen Balch

Properitær i Osen fra 1721, ene-eier av Osen fra 1727. Han eide Osen og Roan kirker.


Generelle notater: Barn - Berete Marie Balch

Flytta fra Bjørnør til Trondheim i 1776 med 4 barn. Flytta til Hitra i 1777 og senere til Abelvær. Hun bodde i Trondheim i 1781.


Per Balch-Barth og Ingeborg Schjøtt Giæver
Ektemann Per Balch-Barth

      Født: 20 Mai 1903 - Oslo
      Døpt: 
       Død: 20 Jan 1964 - Portugal
    Begravet: 
    Ekteskap: 8 Jan 1931 - Sjømannskirken, Santos, , São Paulo, BrazilHustru Ingeborg Schjøtt Giæver

      Født: 3 Nov 1903 - Trondheim, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 10 Okt 1967 - Trondheim, Sør-Trøndelag
    Begravet: 17 Okt 1967 - Tilfredshet kirkegård, Tiller, Trondheim, Sør-Trøndelag


       Far: Birger Andreas Giæver (1871-1921)
       Mor: Ragnhild Schjøtt (1874-1960)
Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Ektemann - Per Balch-Barth

<http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Per_Balch_Barth>


Albert Balchen og Hildur Jensen
Ektemann Albert Balchen

      Født: 22 Okt 1874
      Døpt: 
       Død: 11 Jun 1940
    Begravet: 


       Far: Fredrik Glad Balchen (1815-1899)
       Mor: Benjamine Vally Heiberg (1845-1926)


    Ekteskap: 19 Mar 1914

Hendelser

• Yrke: høyesterettsadvokat.
Hustru Hildur Jensen

      Født: 11 Sep 1885
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia