Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Thomas Borch og Marie Julianne Bull
Ektemann Thomas Borch

      Født: 22 Mai 1803 - København, Danmark
      Døpt: 
       Død: 7 Okt 1830
    Begravet: 
    Ekteskap: 1 Jun 1827 - København, DanmarkHustru Marie Julianne Bull

      Født: 15 Nov 1805 - København, Danmark
      Døpt: 
       Død: 12 Feb 1899
    Begravet: 


       Far: Johan Ernst Gunnerus Bull (1767-1840)
       Mor: Julianne Charlotte Schlichting (1773-1854)
Barn


Trygve Sjursen og Torgunn Borch
Ektemann Trygve Sjursen

      Født: 14 Mar 1946 - Blokken, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 31 Des 2015 - Havøysund, Måsøy, Finnmark
    Begravet: 8 Jan 2016 - Havøysund kirkegård, Måsøy, Finnmark


       Far: Trygve Sjursen (1912-1962)
       Mor: Luise Johanne Paulsen (1914-1956)


    Ekteskap: Hustru Torgunn Borch

      Født: 14 Apr 1945
      Døpt: 
       Død: 31 Jul 2015 - Havøysund, Måsøy, Finnmark
    Begravet: 7 Aug 2015 - Havøysund kirkegård, Måsøy, Finnmark


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende


2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende


3 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Hans Claussen Rosing og Gertrud Hansdtr Borchardsen
Ektemann Hans Claussen Rosing

      Født: 9 Aug 1625 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 13 Apr 1699 - Oslo
    Begravet: 


       Far: Claus Rasmussen Rosing (Omkr 1600-1644)
       Mor: Beritte Christensdtr Scancke (1603-1681)


    Ekteskap: 11 Sep 1653 - København, Danmark

Hendelser

• Yrke: biskop.
Hustru Gertrud Hansdtr Borchardsen

      Født: 1636 - Ribe, Danmark
      Døpt: 18 Sep 1636 - Ribe, Danmark
       Død: 2 Des 1660 - Kalundborg, Danmark
    Begravet: 


       Far: Hans Borchardsen (1597-1643)
       Mor: Anna Catarina Jørgensdtr Brod (1609-1660)
Barn
1 K Gertrud Hansdtr Rosing

      Født: 1660 - Danmark
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Jonas Rasmussen FanningGenerelle notater: Ektemann - Hans Claussen Rosing

Hans Rosing tilhørte det øvre sjikt av det norske ortodokse presteskapet på 1600-tallet. Gjennom faglig og administrativ dyktighet, gode kontakter og økonomisk handlefrihet gjorde han geistlig karriere og satt som biskop i Christiania i 35 år.

Rosing vokste opp i Brønnøy på Helgeland, der faren var sogneprest. Han gikk på katedralskolen i Trondheim, og derfra ble han 1645 dimittert til universitetet i København, hvor han studerte teologi i noen år. Fra 1649 fikk han anledning til å studere utenlands og ble immatrikulert ved universitetene i Leiden og Orléans. 1652 publiserte han en disputas i Leipzig. Hans lærdom gav seg uttrykk i en magistergrad 1661 og en teologisk doktorgrad 1675 \endash begge ved universitetet i København. Noen omfattende forfattervirksomhet la han imidlertid ikke for dagen. Han utgav bare noen få likprekener og hyllingsdikt etter datidens faste skjemaer.

1652 ble Rosing utnevnt til sogneprest i Dalby og Tureby på Sjælland, og kort tid etter giftet han seg med en datter av biskopen i Ribe. I sin tid på Sjælland ble Rosing ett av mange ofre for svenske soldaters plyndring under sluttoppgjøret mellom Frederik 3 og Karl 10 Gustav. Antakelig var det en kongelig kompensasjon at han 1660 ble sogneprest i Kalundborg, et embete mange høyere geistlige i 1600-tallets Norge ble rekruttert fra.

Rosing ble utnevnt til biskop over Akershus stift 1664, og her ble han sittende til sin død 1699. Som biskop utfoldet han sine administrative og faglige evner, samtidig som han bygde opp en stor personlig formue. Han var en ivrig visitator, en virksomhet som enevoldstidens administrasjon så som viktig for å sikre at innbyggerne besatte ensartet kunnskap og rett troskap. Han oppmuntret også til forbedret kristendomsopplæring og støttet for eksempel Toten-presten Knud Sevaldsen Bang i dennes arbeid med en katekismeforklaring. Som biskop samarbeidet han nært med stattholderen, Ulrik Frederik Gyldenløve, som vurderte Rosings evner og lojalitet høyt. Da Rosing 1693 var på tale som biskop på Sjælland, anbefalte stattholderen at han burde forbli i Norge: "Den Mand kand vi iche miste fra Norge."

Et interessant uttrykk for Rosings oversikt og helhetlige tilnærming er at han 1682 etter kongelig ordre skrev et meget omfattende utkast til en ny norsk kirkeordning. Bakgrunnen var ønsket om en gjennomgående lovrevisjon, og Rosing må ha arbeidet intenst: Etter en drøy måned kunne han presentere over 200 sider, der han forsøkte å ta hensyn til norske forhold og tidens synspunkter, men samtidig tilgodeså kongens ønsker om kontinuitet og enhet i rikene. Det sier nok mye om hans egen oppfatning av kravene til fromhetslivet at han blant annet legger stor vekt på hyppigere bruk av skriftemålet og en skjerpelse av kirketukten. Noen stor betydning fikk biskopens utkast ikke, men det gir uttrykk for en teologisk, kirkerettslig og administrativ substans.

Under sin tid i Christiania opplevde Rosing at stiftets hovedkirke, Hellig Trefoldighets kirke, ble flammenes rov 1686. Ved nedleggelsen av grunnsteinen til den nye kirken \endash Vår Frelsers kirke (nå Oslo domkirke) \endash 1694 var det Rosing som holdt talen; ifølge tradisjonen skal han ha skjøvet sin bitre fiende, visestattholder Just Høeg, til side i sakens anledning, og det til tross for at Høeg hadde stått sentralt i prosjekteringen av byggverket. Rosing fikk også gleden av å innvie kirken da den stod ferdig 1697, og samtidig ble den lysekronen han sammen med sin annen hustru hadde skjenket til den gamle kirken 1684, overført til den nye.

Tross sin nærhet til politisk viktige miljøer var Rosing ingen politisk værhane, men markerte sine teologiske standpunkter i møte med politisk pragmatikk. Et talende eksempel var da han 1680 i en betenkning holdt sterkt på prinsippet om den konfesjonelle enhetsstaten. Da franske hugenotter 1680 banket på statens dør, var Rosing talsmann for å nekte dem adgang \endash et standpunkt som slett ikke var politisk opportunt, all den stund stattholder Gyldenløve hadde en liberal holdning og Christian 5 hadde en dronning med uttalte reformerte sympatier. (Store Norske)

(Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223)

Han ordineredes til sognepræst i Dalby og Tureby på Sjælland den 1. oktober 1652. Han var da lige hjemkommet fra en treårig udenlandsrejse. Han var sognepræst i Dalby og Tureby i otte år. Under svenskekrigen nåede svenske soldater i 1658 til Dalby-Tureby, hvor de afbrændte landsbyerne Egede og Dalby. Præstegården blev dog forskånet, men Rosing mistede alle sine ejendele. Forflyttedes 1660 til Kalundborg, hvor han også blev provst. Allerede i 1664 bliver han udnævnt til biskop over Akershus stift i Norge. Han vandt sig stor anseelse ved sin teologiske lærdom og kyndighed. Da der i 1693 skulle vælges ny biskop på Sjælland, var Hans Rosing på tale til det embede, men statholderen i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve skal have sagt til kongen: . Rosing tilhørte den gamle stive rettroenhed, men han var en flittig og myndig biskop, der visiterede alle sit stifts sogne på tre år. I 1675 blev han dr. theol., og i 1685 udnævnt til constitorialråd. Den 11. februar 1693 blev han adlet for sig og sin efterslægt.


Hans Borchardsen og Anna Catarina Jørgensdtr Brod
Ektemann Hans Borchardsen

      Født: 28 Okt 1597 - København, Danmark
      Døpt: 
       Død: 4 Jan 1643 - Ribe, Danmark
    Begravet: 


       Far: Borchard Hansen Quelkmeyer (Omkr 1565-1613)
       Mor: Elisabeth Rollufsdtr Deventer (Omkr 1570-      )


    Ekteskap: 10 Mai 1630 - København, Danmark

Hendelser

• Yrke: biskop, Ribe, Danmark.
Hustru Anna Catarina Jørgensdtr Brod

      Født: 3 Sep 1609 - Gottland
      Døpt: 
       Død: 25 Des 1660 - København, Danmark
    Begravet: 


       Far: Jørgen Hansen Brod (1570-1633)
       Mor: Cathrine Christiane Wibe (1569-1637)
Barn
1 K Gertrud Hansdtr Borchardsen

      Født: 1636 - Ribe, Danmark
      Døpt: 18 Sep 1636 - Ribe, Danmark
       Død: 2 Des 1660 - Kalundborg, Danmark
    Begravet: 
    Ektefelle: Hans Claussen Rosing
     Ektesk: 11 Sep 1653 - København, Danmark
Ole Christensen og Ane Sivertsdtr Borchenhagen
Ektemann Ole Christensen

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Ane Sivertsdtr Borchenhagen

      Født: Omkr 1741 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: Før 1792 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 


       Far: Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen (Omkr 1699-1756)
       Mor: Maren Kristensdtr Nordhus (1716-1792)
Barn
1 K Christiana Olsdtr

      Født: Omkr 1772
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Maren Olsdtr

      Født: Omkr 1775
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 M Jens Olsen

      Født: Omkr 1780
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 4 M Johannes Olsen

      Født: 1782
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Henrich Nilsen Sylteren og Inger Margrethe Sivertsdtr Borchenhagen
Ektemann Henrich Nilsen Sylteren

      Født: 1733 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: Omkr 1803
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Inger Margrethe Sivertsdtr Borchenhagen

      Født: Omkr 1736 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: Omkr 1802
    Begravet: 


       Far: Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen (Omkr 1699-1756)
       Mor: Maren Kristensdtr Nordhus (1716-1792)
Barn
1 M Sivert Henrichsen

      Født: 1764
      Døpt: 
       Død: 1821
    Begravet: 
    Ektefelle: Anne Dorothea Jacobsdtr
Jon Nielsen og Kiersten Sivertsdtr Borchenhagen
Ektemann Jon Nielsen

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Kiersten Sivertsdtr Borchenhagen

      Født: Omkr 1738 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen (Omkr 1699-1756)
       Mor: Maren Kristensdtr Nordhus (1716-1792)
Barn


Niels Jensen og Margrethe Sivertsdtr Borchenhagen
Ektemann Niels Jensen

      Født: Omkr 1730 - Hadsel, Nordland
      Døpt: 
       Død: Etter 1801 - Grytting, Hadsel, Nordland
    Begravet: 
    Ekteskap: 

 Annen ektefelle: Ester BaltzersdtrHustru Margrethe Sivertsdtr Borchenhagen

      Født: Omkr 1746 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen (Omkr 1699-1756)
       Mor: Maren Kristensdtr Nordhus (1716-1792)
Barn


Jens Povelsen og Martha Sivertsdtr Borchenhagen
Ektemann Jens Povelsen

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Martha Sivertsdtr Borchenhagen

      Født: Omkr 1748 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: Før 1792
    Begravet: 


       Far: Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen (Omkr 1699-1756)
       Mor: Maren Kristensdtr Nordhus (1716-1792)
Barn
1 M Povel Jensen

      Født: 1782
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Maren Jensdtr

      Født: 1784
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen og Inger Margrethe Nilsen Walsøe
Ektemann Sivert (Sjur) Kristiansen Borchenhagen

      Født: Omkr 1699 - Saura, Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1756 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 7 Mar 1756 - Brønnøy, Nordland


       Far: Christian Henrichsen Borkenhagen (1668-1743)
       Mor: Anne Pedersdtr (1671-1747)


    Ekteskap: 1729

 Annen ektefelle: Maren Kristensdtr Nordhus - 16 Okt 1735 - Brønnøy, NordlandHustru Inger Margrethe Nilsen Walsøe

      Født: 1701
      Døpt: 
       Død: 1733 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 


Barn
1 M Kristen Sivertsen Borchenhagen

      Født: 1726 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Abel Broch Sivertsen Borchenhagen

      Født: Omkr 1730 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 M Ebbe Sivertsen Borchenhagen

      Født: 1732 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia