Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Cort Nederman og Elisabet Berete Enoksdtr Ringkjøb
Ektemann Cort Nederman

      Født: 1730 - Bergen, Hordaland
      Døpt: 13 Aug 1733 - Korskirken, Bergen, Hordaland
       Død: 1770 - Føre, Bø, Nordland
    Begravet: 


       Far: Magnus Olsen (      -1738)
       Mor: Christence Rasmusdtr (Omkr 1706-      )


    Ekteskap: 28 Jul 1755 - Malnes kirke, Bø, Nordland

Hendelser

• Yrke: skreddarsvein, Bergen, Hordaland.
Hustru Elisabet Berete Enoksdtr Ringkjøb

      Født: 1730 - Saupstad, Gimsøy, Vågan, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1770 - Føre, Bø, Nordland
    Begravet: 


       Far: Enok Christensen (1707-1774)
       Mor: Sofia Thommasdtr Ringkjøb (1708-1748)
Barn
1 K Maren Kristine Kurtsdtr

      Født: 1754 - Føre, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 22 Apr 1843 - Hovden, Bø, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Tyger Kristoffersen
     Ektesk: 24 Jun 1804 - Bø kirke, Bø, Nordland


2 M Søren Cortsen

      Født: 24 Aug 1755 - Føre, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1804 - Bergen, Hordaland
    Begravet: 17 Jul 1804 - Bergen, Hordaland
    Ektefelle: Karen Sofia Jakobsdtr Sandberg
     Ektesk: 6 Des 1785 - Bø kirke, Bø, Nordland


3 M Enok Cortsen

      Født: 1756 - Skårvågen, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 11 Aug 1757 - Skårvågen, Bø, Nordland
    Begravet: 4 M Christen Cortsen Nederman

      Født: 1758 - Skårvågen, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1833 - Malnes, Bø, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Beret Andersdtr
     Ektesk: 1789


5 K Sofie Birgithe Kurtsdtr

      Født: 1761 - Bø, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: - Skjerdingstad, Gaukværøy, Bø, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Jakob Ingebrigtsen
     Ektesk: 23 Nov 1789 - Bø kirke, Bø, Nordland


6 M Enoch Cortsen

      Født: 1764 - Bø, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 7 M Torkel Ringkjøb Nederman

      Født: 1768 - Skorpa, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Ektemann - Cort Nederman

Fra boka "Slektskap og anna i Bø" 1926 "Øyjord - Husvågslekten Kring 1750 bodde på Søberg en Fredrik Ringkjøp 1). Han var trolig av de mest "framtøkne" der i grenden på den tid. Med bygdefarjekten "Ørna" 2) i Føre fikk han fra Bergen en dreng. Det var Cort Nedermann, f. 1730. Han hadde vært i skredderlære og benevntes her i bygden skreddersvenn av både fut og prest. For lært skreddersvende var ikke hverdagshende i Bø på den tid. Gamle folk visste å fortelle at Cort var en stor spasmaker som i omgang tiltrakk sig andres opmerksomhet.--" Når han hørte rypenes kaklen, sa han:"Her er røvere;nogen sier herra, herra og nogen sier korra, korra!" Og da Søbergsauene kom løpende forbi, utbrøt han i lattersalve og sa:" Nei, se de galante reveungene!" Måskje var Cort en løsnet kvist av tysk stamme, og trolig samtidig et stykke av en jentefut. Alt tidlig gikk han på frierføtter og blev gift med Lisbet, datter av skipper Einok Christensen Ringkjøp 3), Føre. Og hun må vel efter høvet regnes for storkarsdatter, så Cort var ikke undselig når han lette efter ektemake. -

1) På den tid var det "Ringkjøper" både på Søberg, Skårvåg og Føre. Og antagelig tilhørte de den samme danske slekt som Ringkjøperne på Vinje, Saupsta og fl. steder i Gimsøy. I 1680 var en major Ringkjøp i Bodø, og i 1701 var Thomas Ringkjøp kontorbetjent hos lagmannen i Steigen, Fredrik Henrik Skjønnebøl. Nogen år efter var en Thomas Ringkjøp boende på Vinje i Gimsøy. 2) Forliste på Kjuklingan utfor Steine. 3) Om jekt "Ørna" eiedes av E.C. Ringkjøp eller Grønbek, Føre, vites ikke visst.

Kan bemerke her at Einok C. Ringkjøps Hustru hette Guren Hansdtr. De hadde flere barn enn Lisbet. En datter blev gift med Dines, Føre, proprietærsønn fra Hadsel, og datteren Dortea Margrete blev gift med Kristen Kristensen Dahl som var fra Brønnøy, men bodde i Skårvåg. Dahl og Dorthea flyttet siden til Mårsund og blev foreldre til Ingeborg som senere blev fru sogneprest Vilse.

Om Cort Nedermann fant nedskriveren herav i riksarkivet (Tronhjem) at skreddersvenn Cort Nedermann fra Bergen (da Føre) 8. mars 1755 blev trolovet i Bø kirke med Lisbet Enoksdtr og gift 7. trinitatesøndag s.a. I 1756 døptes sønnen Einok, i 1758 Christen, i 1768 Torkel Ringkjøp; og mellem de to siste har han antagelig hatt sønnen Sørn, som siden blev far til Anne Sofie, Øyjord og dermed en av slektens stamfedre. Efter sitt giftermål med Lisbet synes Cort Nedermann ikke å ha gjort meget av sig. Var antagelig uskikket for våre forhold. Han bodde først i Skårvågen og siden på Skorpa. År 1770 døde han i Føre, bare 40 år gl.. Antagelig var det økonomisk gått så nedover med ham at hele familien måtte flytte til Ringkjøps i Føre. Om han hadde døtre vites ikke, men 4 sønner. Einok Cortsen hadde efterlatt sig en liten omtale, men Christen hadde flere hørt nevnt. Torkel satte til på sjøen. Cort Nedermann hadde en bror på Nyke. Hans søn Torkel blev konfirmert 1789 i kirken på Malnes. En Cristian Cortsen, antakelig sistnevntes bror - giftet sig samme året.

"Cort Nedermann kjøpte i 1754 1 vog av Skårvågen for 10 rdl. I 1764 solgte Cort Nedermann gården til sin svoger, Jens Enochsen Ringkjøb for 40 rdl. -" Kilde: M.Jakobsen, N.Nytt 8/10 1929. ********** Her er skiftet etter tanta som etterlot alt til Cort: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=516&storleik.
Han er oppkalt etter onkelen.


Forskningsnotater: Ektemann - Cort Nederman

Fra Statsarkivet i Bergen. En Cort Nædermand "kornmaaler" født i Bremen søkte om borgerskap i Bergen 10. april 1728. En Cort Nedermand ble gift med Margrete Mejer Nov 29 1705 En Cordt Nedermann ble gift med Kirsten Rasmusdatter 25.07.1723 i Bergen. Gravlagt: Cordt Nedermand paa Stølen 22.12. 1747 KK

((Gravlagt:Margrete D. Mejer k 74 af Kaaes h. p.k.g. 1101 1799 DK ( D. står trolig for Detchens) Margaretha Mejer k 49 enkemad 21-14 kl 12 slet under stolene 26.03. 1794 KK Margarethe Mejer k 81 enke 24-53 kl 12 slet paa Kke gaarden 30.03. 1797 KK ))

Barn Mar 11 1711 Mette Maria av Cort Nedermand Margretha Meyer KK Død: Mette Maria Nedermand k 49 Jørgen Petersen sal.s ovenfor Steen Kielderen 26.03.1761 KK Mar 18 1708 Jan Henric Cort Nedermand Margreta Mejer KK Gravlagt:Jan Nedermand m 39 maler paa Stølen 8.04.1746 StM Des 24 1713 Cordt av Cordt Nedermand Margretha Meyer KK Mai 21 1717 Henric av Cordt Nedermand Margretha Meyer KK


Generelle notater: Hustru - Elisabet Berete Enoksdtr Ringkjøb

Trulova med Cort 8 mar 1755.


Generelle notater: Barn - Søren Cortsen

Søren Cortsen f. 1753, Føre, Bø, g. 06.12.1785, Skårvågen, Bø, Karen Sofia Jakobsdtr. Sandberg, f. 1762, Ringstad, Bø, d. 1840. Søren døde 1804, Bergen, gravlagt: 17.07.1804, Bergen. I 1784 har Søren tilhold i Vågen på Værøya. Han er da fadder på Morten Andersen, Øyjord sitt barn, Guri.

I folketellinga for året 1801 finner vi denne familien i Skårvågen i Bø: --------- Søren Kortsen, Mand, 48, Gift 1te. gg., Bonde, nærer sig ved fædrift og fiskerie, M Enok Sørensen, Søn, 11 Johannes Andersen, Tjenestekarl, 26, Gift 1te gg., M Karen Jacobsdtr., Hustrue, 40, Gift 1te. gg., K Ane Sophie, Datter, 9, K Lisbet Marie, Datter, 6, K Beret Rasmusdtr, Tjenestepige, 20, Gift 1 te gg. --------- Fra boka "Slektskap og anna i Bø" 1926: " Sørn Cortsen, giftet sig med Karn Sofie Jakobsdtr., Ringstad, som var søster til Antonetta på Sund og Peder Jakobsen, Ramberg - alle tre barn av Jakob på Ringstad. Sørn og Karn hadde disse barn: Robert, Jakob, Karn, Anne Sofia og Lisbet. De to første satte livet til for Søbergskaga da de kom fra "jektskippinga" på Vinje eller Steine. Ikke mindre ulykke kom da Sørn blev sinnssyk og måtte sendes til Bergen, hvor han døde. Det blev vanskelige kår for Karn med sine tre døtre. Siden blev enken gift med Andreas Mortensen, Skårvåg og datteren Anne Sofia med broderen Willum Mortensen, Øyjord. Karn Sørn-Cortsdtr., giftet sig med Hans Olsen, Vea og blev mor til Robert Hansen, Vea, Johan Hansen, Vea, Inger på Vea og Ole Hansen, Søberg. ---" "Hadde 1/2 v. av Skårvågen frå 1796. I 1795 vart Søren sinnssjuk. Kona bala med han i 7 år til 1802, men då vart det så gale at dei måtte ha han bort, vart då sendt til Bergen. - - Karen - Sofia - dei nemnte henne støtt med begge namna - var ei kone som alle hadde vørnad for. Endå i min barndom fortalte dei om henne med den største godhug. Ho vart stammor for 3 av dei største ættene i bygda." BB-II s. 481 Sørn er registrert i Skårvågen fra 1786. (l.r.)

Ved begravelsen i Bergen ble følgende registrert: Søren Cordtsen M 42 Nordfar, Af Syge Huus, , gravlagt:17.07.1804 Det var en fem-seks stykker fra sykehuset som ble begravet denne dagen. Merkelig. (Riksarkivet, Bergen).


Generelle notater: Barn - Christen Cortsen Nederman

Hadde halve Malnes 1791-1814.


Hans Olsen og Karen Johanna Sørensdtr Nederman
Ektemann Hans Olsen

      Født: 1796 - Snarset, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 16 Okt 1883 - Vea, Bø, Nordland
    Begravet: 11 Nov 1883


       Far: Ole Olsen (1755-Etter 1831)
       Mor: Inger Hansdtr (1755-1831)


    Ekteskap: 1825 - Bø kirke, Bø, NordlandHustru Karen Johanna Sørensdtr Nederman

      Født: 27 Jan 1801 - Skårvågen, Bø, Nordland
      Døpt: 6 Apr 1801 - Bø kirke, Bø, Nordland
       Død: 12 Okt 1888 - Vea, Bø, Nordland
    Begravet: 25 Nov 1888


       Far: Søren Cortsen (1755-1804)
       Mor: Karen Sofia Jakobsdtr Sandberg (1762-1840)
Barn
1 M Ole Johan Hanssen

      Født: 1825 - Vea, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 2 Mai 1883 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 27 Mai 1883
    Ektefelle: Karen Margrete Kristine Olsdtr
     Ektesk: 27 Okt 1846 - Bø kirke, Bø, Nordland


2 M Robert Andreas Hanssen

      Født: 1830 - Vea, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 16 Jun 1898 - Vea, Bø, Nordland
    Begravet: 18 Aug 1898 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland
    Ektefelle: Ingeborg Oline Jonsdtr
     Ektesk: 27 Jul 1863 - Bø kirke, Bø, Nordland


3 K Inger Karolina Hansdtr

      Født: 1832 - Vea, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 18 Mai 1864 - Vea, Bø, Nordland
    Begravet: 29 Mai 1864
    Ektefelle: Lars Dines Olsen
     Ektesk: 28 Jul 1855 - Bø kirke, Bø, Nordland


4 M Johan Elias Hanssen

      Født: 1840 - Vea, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 15 Jan 1879 - Vea, Bø, Nordland
    Begravet: 14 Sep 1879
    Ektefelle: Sara Kristiane Bergitta Johansdtr
     Ektesk: 13 Sep 1864 - Bø kirke, Bø, Nordland
    Ektefelle: Helena Karolina Hansdtr
     Ektesk: 27 Jun 1872 - Bø kirke, Bø, NordlandGenerelle notater: Ektemann - Hans Olsen

Bykselmann på Vea. Hadde Nordjorda fra 1826. Han kjøpte bruket i 1856. Betegnes som fattiglem ved dødsfallet.


Generelle notater: Barn - Ole Johan Hanssen

Åtte fjærdeparten av Vika, Fugelvika 39/6.


Generelle notater: Barn - Robert Andreas Hanssen

Hadde Gammelgården 34/3.


Generelle notater: Barn - Inger Karolina Hansdtr

Inger og Lars var søskenbarn.


Generelle notater: Barn - Johan Elias Hanssen

Husmann på Vea.


Ole Pedersen og Lisbet Maria Sørensdtr Nederman
Ektemann Ole Pedersen

      Født: 1794 - Malnes, Bø, Nordland
      Døpt: 28 Jun 1795 - Malnes kirke, Bø, Nordland
       Død: 18 Des 1861 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 


       Far: Peder Olsen (1754-1813)
       Mor: Berte (Berit) Jonsdtr (1761-1822)


    Ekteskap: 20 Aug 1818 - Bø kirke, Bø, NordlandHustru Lisbet Maria Sørensdtr Nederman

      Født: 1795 - Skårvågen, Bø, Nordland
      Døpt: 7 Des 1795 - Bø kirke, Bø, Nordland
       Død: 19 Okt 1878 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 27 Okt 1878


       Far: Søren Cortsen (1755-1804)
       Mor: Karen Sofia Jakobsdtr Sandberg (1762-1840)
Barn
1 M Søren Martinus Olsen

      Født: 1819 - Steine, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Robert Gabriel Olsen

      Født: 24 Mar 1821 - Hole, Bø, Nordland
      Døpt: 3 Jul 1821 - Bø kirke, Bø, Nordland
       Død: 6 Apr 1893 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 16 Apr 1893 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland
    Ektefelle: Johanna Marie Hansdtr Baade
     Ektesk: 10 Okt 1843 - Bø kirke, Bø, Nordland
    Ektefelle: Elisabet Maria Larsen
     Ektesk: 18 Jun 1854 - Bø kirke, Bø, Nordland


3 K Karen Margrete Kristine Olsdtr

      Født: 11 Jul 1824 - Søberg, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 16 Nov 1911 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 24 Jun 1912 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland
    Ektefelle: Ole Johan Hanssen
     Ektesk: 27 Okt 1846 - Bø kirke, Bø, Nordland


4 K Johanne Chatrine Olsdtr

      Født: 24 Mar 1829 - Søberg, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 5 M Hans Truls Petter Olsen

      Født: 6 Jul 1832 - Søberg, Bø, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 6 M Fredrik Andreas Dahl Olsen

      Født: 2 Mai 1835 - Søberg, Bø, Nordland
      Døpt: 2 Aug 1835 - Bø kirke, Bø, Nordland
       Død: 18 Sep 1937 - Søberg, Bø, Nordland
    Begravet: 1937 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland
    Ektefelle: Susanne Marie Nilsdtr
     Ektesk: 10 Sep 1855 - Bø kirke, Bø, Nordland
    Ektefelle: Mariane Andersdtr
     Ektesk: 11 Okt 1883 - Bø kirke, Bø, NordlandGenerelle notater: Ektemann - Ole Pedersen

Ole Pedersen f. 1794, Malnes, Bø, Nordland, 28.06.1795, Malnes kirke, Bø, Nordland, g. 20.08.1818, Bø kirke, Bø, Nordland, Lisbeth Maria Sørensdatter, også kjent som Elisabeth S. Cortsen - E.S.Nederman f. 1795, 07.12.1795, Bø kirke, Bø, Nordland,2 d. 1878. Ole døde 18.12.1861, Søberg, Bø, Nordland. se BB-II s. 440 (Utfyllende kom.)

"Det er noe usikkert om Peder Olsen, Malnes, var faren. Forfatteren av Bø bygdebok, R, Straume får det ikke til å stemme at Peder Olsen var født i 1794. Den Peder Olsen som er nevnt under Malnes er 6 år gammel i 1801.

Diverse notater: Ole Pedersen, d. på Søberg 18. des. 1861, 67 år. Han bodde på Hole i 1821 da Robert Gabriel ble døpt. Han bodde på Steine da det ble lyst til ekteskap i 1818. Ved giftermålet var kausjonistene: Peder Andersen, Ringstad og Morten Andersen, Skårvågen. Betalte til skolekassen " 2 el. 24 rdl. Søstra til Elisabeth, Ane Sofie giftet seg samme dag. Det tredje ekteskapet som ble inngått denne dagen var mellom Mikael Kortsen, Vea og Lava Olsdatter, Vea.

Han skulle då vere f. 1 1794 eller så. Han vart ættfar til mykje folk i bygda, og det har vore gjetta på kven han var son til. Det har vore sagt at han kom frå Vea til Søberg. Men på Vea var det ikkje fødd nokon 0. P. i 1790-åra, det ein kan sjå. Ein 0. P. vart f. i Sandvik 1792, s. til P. Pettersen. Og ein 0. P. vart, f. Malnes 1795, s. til P. Olsen. Tar vi så med 0. P., Forøy, som var f. 1 1801, så har vi alle som det kan vere tale om å velje mellom.Men så er det borte nokre blad i dåpsprotokollen. For året 1791 vantar det 5 namn, for 1792 1 namn, for 1793 1 namn, for 1794 3 namn, for 1796 3 namn, for 1798 6 namn, for 1800 9 namn, for 1801 9 namn, for 1802 3 namn, for 1803 10 namn, for 1804 12 namn. - Nokre av desse bortkomne har vi funne att som konfirmantar, vigde, døydde eller ved arveskifter, men ingen med namnet 0. P.Var ikkje 0. P. ein tilflytjar til bygda, er det mest truleg han var s. til P. Olsen på Malnes. Han kan då ha vore ei tid på Vea før han kom til Søberg. Ole Pedersen var brukar av Vika frå 1824. Han fekk bygselbrev på Vika, i v., frå kjerkedeptet 2o. april 1843. Ved skjøte av 7. aug. 1861 kjøpte han Vika for 110 spd. og jordavgift 1 tn. 1 skpp. bygg. - Robert Olsen, Fredr. Olsen og versonen Ole Hansen fekk auksj.skjøte på Vika."

I dag er det enkelt å få oversikt over alle aktuelle Ole i folketellinga i 1801. Peder Olsen og Ingeborg Svendsdatter på Malnes har ikke en sønn med navnet Ole i 1801. Han kan jo være satt bort, men han er da ikke registrert i Bø. Denne Ingeborg kom forresten fra Steigen og hadde to gifte søsken i Bø, Mathias og Peder - det viser flere skifter fra Steigen"

På samme gården, Malnes, finner man samtidig Peder Olsen Mand 49 Gift 1te gg. Bonde, nærer sig ved jordbrug og fiskerie - samt tømmer og snedkerarbeid, Ole Pedersen Søn 6, Johannes Pedersen Søn 3, Andreas Pedersen Søn 1, Beret Jonsdtr Hustrue 40 Gift 1te gg. Dette må være Ole Pedersen.

Dette er mest sannsynlig den "riktige" Peder Olsen og Ole Pedersen. Fra kirkeboka: 4. søndag e. Trin 1795 Døpt Peder Olsens drengebarn fra Malnes, kaldet Ole. Faddere: Carsten Pedersen, Hovden, Tyger Christophersen, Nyke, Willads Larsen, Sund, Kierstina Simonsdatter, Udskaar, Ane Kierstina Pedersdatter, Nychvaag.

I slektsboka blander man dette i en saus. Peder Olsen i par 1606 og Peder Olsen i par 1535 er ikke samme person. I folketellinga 1801 bor de begge på Malnes, men Peder Olsen og Ingeborg Svendsdatter flytter etter hvert til Bøen. Peder Olsen s. 117 i bind III og Peder Olsen s. 169 er ikke samme person. Det viser folketellinga.

Ole døde 18.12.1861 på Søberg, Bø i Vesterålen. Da det ble lyst til ektekap i 1818 bodde han på Steine.


Generelle notater: Hustru - Lisbet Maria Sørensdtr Nederman

Lisbeth Maria Sørensdatter også kjent som Elisabeth S. Cortsen - E.S.Nederman f. 1795, d. 1878. Ole og Lisbet fikk 7 barn. Da hun fikk sitt tredje barn, står det visstnok i kirkeboka "lagt ihjel av moderen" - barnet var såvidt man kan les 2 måneder og 3 uker gammelt. I 1865 er hun 71 år gammel føderådskone på Søberg hos Ove Fredriksen.


Generelle notater: Barn - Robert Gabriel Olsen

Han hadde Reinholmen 39/8. Robert var først gift med Johanna Marie Hansen Baade (1843-1848) De fikk to barn. I 1854 ble han gift med Elisabet. De fikk minst 5 barn.

I 1865 blir Robert betegnet som spedalsk. Han er da bare 45 år gammel. Familien med syv unger bor på Søberg (Matr.nr.50). De to eldste ungene har han fra et tidligere ekteskap med Johanna Hansdatter Baade. De har 1 hest, 3 kyr, 9 sauer og 2 griser og utsæden er 1 tønne bygg og 5 tønner poteter. Har Reinsholm 39/8. Se portrett av begge i Bø bygdebok, bind 2, side 441.


Generelle notater: Barn - Fredrik Andreas Dahl Olsen

Hadde Fredriksborg 39/18.


Cort Nedermann og Kirsten Rasmusdtr
Ektemann Cort Nedermann

      Født: 
      Døpt: 
       Død: Før 1749 - Bergen, Hordaland
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Kirsten Rasmusdtr

      Født: 1703 - Bergen, Hordaland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Rasmus Larsen (      -Omkr 1719)
       Mor: Anne Berentzdtr (      -Før 1719)
Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Håkon Adelsten Svendsen (1911-1981)
       Mor: Ingeborg Marie Svendsen (1917-1997)
Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Nålevende Annen ektefelle: Nålevende


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Oddvar Hans Wessel (1942-1994)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Samuel Hans Amundsen Nedrejord (1927-1995)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Samuel Hans Amundsen Nedrejord (1927-1995)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Samuel Hans Amundsen Nedrejord (1927-1995)
       Mor: Nålevende Annen ektefelle: Nålevende


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia