Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Jentoft Knudson Stavem og Aagot Elfrida Nielsen
Ektemann Jentoft Knudson Stavem

      Født: 16 Des 1885 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 18 Apr 1952 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
    Begravet: 29 Apr 1952 - Dalsand 2 kirkegård, Sortland, Nordland


       Far: Koldevin Bernhoft Stavem (1849-1924)
       Mor: Marie Christina Nilsen (1855-1895)


    Ekteskap: 1918Hustru Aagot Elfrida Nielsen

      Født: 28 Jun 1890 - Husjord, Øksnes, Nordland
      Døpt: 
       Død: 22 Feb 1951 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
    Begravet: 1 Mar 1951 - Dalsand 2 kirkegård, Sortland, Nordland


       Far: Andreas Bernhard Nielsen (1853-1919)
       Mor: Ingeborg Iversdtr (1853-1948)
Barn
1 K Helene Margrethe Stavem

      Født: 1921 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Karstein Andreas Stavem

      Født: 26 Nov 1923 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
      Døpt: 
       Død: 14 Feb 1989 - Sigerfjord, Sortland, Nordland
    Begravet: 17 Feb 1989 - Dalsand 2 kirkegård, Sortland, Nordland

Niels Nielssen og Dorothea Catharina Hansdtr Walsøe
Ektemann Niels Nielssen

      Født: Omkr 1698
      Døpt: 
       Død: Omkr 1782
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Dorothea Catharina Hansdtr Walsøe

      Født: 1734
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Hans Christensen Walsøe (Omkr 1692-1754)
       Mor: Sophie Hansd Klæboe (1684-1767)
Barn
1 M Hans Nielsen Walsøe

      Født: 1769 - Alstahaug, Nordland
      Døpt: 3 Sep 1769
       Død: 9 Apr 1845 - Myklebostad, Tjeldsund, Nordland
    Begravet: 21 Sep 1845
    Ektefelle: Margrethe Schanche Brechan
     Ektesk: 17 Mai 1808 - Kvæfjord, Troms
    Ektefelle: Elisabeth Margrethe Brechan
     Ektesk: 7 Des 1816 - Kvæfjord kirke, Kvæfjord, TromsGenerelle notater: Barn - Hans Nielsen Walsøe

Han kjøpte Borkenes og Nedre Husby i Kvæfjord, hvor han dreiv gjestgiveri og bondehandel, samt jordbruk. I 1813 forlot han Kvæfjord, og flyttet til Myklebostad på Tjeldøy Der bygslet han et gårdsbruk, men han dreiv også handel. I 1833 kjøpte han gårdsbruket på Myklebostad. Han giftet seg (1) den 17.05.1808 i Kvæfjord med Margrethe Schancke Bræchan, født ca 1776 på Brekken gård i Beitstad. Hun død i august 1814 på Myklebostad.
Han giftet seg på nytt den 07.12.1816 i Lødingen med en yngre søster av første kona, nemlig Elisabeth Margrethe Bræchan, født 1784 på Brekken gård i Beitstad. Hun døde 12.04.1842. I dette ekteskapet var det 3 barn, deriblant sønnen Jacob Walsøe, som ble lensmann i Karlsøy i Troms. Han var en dyktig oppfinner, og var den som oppfant harpunkanonen. Svend Foyn videreutviklet denne oppfinnelsen, og tok all heder og ære for denne oppfinnelsen som kom til å bety så mye.


Jens Nielssøn og Maren Olsdtr
Ektemann Jens Nielssøn

      Født: 1708 - Nesna, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Niels Olsøn (Omkr 1658-1741)
       Mor: Cornelia Jensdtr Falch (1675-1730)


    Ekteskap: Hustru Maren Olsdtr

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Cornelia Jensdtr

      Født: 1740
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Cornelia Jensdtr

      Født: 1742
      Døpt: 
       Død: 1772
    Begravet: 3 K Petronelle Jensdtr

      Født: 1744
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 4 M Niels Jensen

      Født: 1747
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 5 M Peter Jensen

      Født: 1751 - Nesna, Nordland
      Døpt: 31 Okt 1751 - Dønna, Nordland
       Død: 
    Begravet: 
Generelle notater: Barn - Peter Jensen

Bosatte seg i Lofoten.


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Emil Alfred Niemi (1910-1976)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: 

 Annen ektefelle: NålevendeHustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende
Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Fredrik Andreas Pohjanrinne (1894-      )
       Mor: Pirit Högman (1905-1947)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende


2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende
Emil Alfred Niemi og Nålevende
Ektemann Emil Alfred Niemi

      Født: 4 Des 1910 - Vadsø, Finnmark
      Døpt: 
       Død: 13 Jun 1976 - Vadsø, Finnmark
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Jakob Abraham Julius Olsen Tapio (1892-1980)
       Mor: Inga Elisabeth Johannesdtr Halonen (1888-1946) Annen ektefelle: Gustav Angel Steffensen


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende
    Ektefelle: Nålevende


2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende


3 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Nålevende
    Ektefelle: Nålevende


4 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: NålevendeGenerelle notater: Barn - Nålevende

Einar Niemi er som historiker særlig kjent for sin innsats innenfor minoritetshistorie og etnisk historie, med Nord-Norge og Nordkalotten som geografisk tyngdepunkt for konkrete prosjekter på lokalt og regionalt nivå. Han har også vært sterkt engasjert i kulturminneforvaltning, særlig i Finnmark.
Niemi vokste opp i Salttjern rett øst for Vadsø. Han avla examen artium ved Finnmark off. gymnas i Alta 1963, studerte ved Universitetet i Oslo fra 1965 og ble cand.philol. med hovedfag i historie 1972. Sin akademiske yrkeskarriere startet han som lektor ved Vadsø gymnas 1972\endash 75. Her satte han i gang lokalorientert samfunnsfags- og historieundervisning og deltok i arbeidet med å lage læremidler for slik undervisning. 1975\endash 77 var han universitetslektor/amanuensis ved Universitetet i Tromsø, og 1977 ble han tilsatt som den første fylkeskonservator i Finnmark. Denne stillingen hadde han frem til 1989. Fra 1984 kombinerte han den med en deltidsstilling som professor II i historie ved Universitetet i Tromsø.
Som fylkeskonservator så Niemi \endash med ståsted i Finnmark \endash straks behovet for å legge en ny dimensjon i kulturminnevernet. Et kulturminne var ikke bare verneverdig dersom det var "enestående". Vel så viktig var det å bevare et kulturminne fordi det var "representativt". Denne tankegangen fikk da også gjennomslag i kulturminneloven av 1978. I denne loven blir for øvrig samiske kulturminner omtalt for første gang og gitt særbehandling. 1980 ble Samekulturutvalget oppnevnt, samtidig med Samerettsutvalget. I det første ble Niemi medlem. Et av utvalgets viktigste resultater i innstillingen fra 1985 var fremlegget til ny samisk språklov, som bl.a. innebærer rett til å få opplæring i samisk.
Med ansvar for kulturminnevernet i Finnmark så Niemi også behov for å ha en større komparativ referanseramme enn de rammer fylkesgrensen satte. Han introduserte et Nordkalott-engasjement med regelmessige møter med tilsvarende myndigheter i Sverige og Finland \endash og så langt det var mulig også med Sovjetunionen. Hans mange reiser over hele Nordkalotten og det mangesidige arbeidet som fylkeskonservator gav Niemi en oversikt og en tverrfaglig kompetanse som han til fulle har utnyttet i komparativt og tverrfaglig perspektiv i forskning, undervisning \endash og ikke minst som formidler til allmennheten \endash da han fra 1989 ble fulltids professor i historie ved Universitetet i Tromsø.
Forskningsmessig har Niemis tyngdepunkt ligget innenfor 1800-tallshistorien. Men han har tøyd rammene for sin forskning både kronologisk og tematisk. Stikkord her er bosetningshistorie, demografisk og økonomisk historie og kulturhistorie. Særlig oppmerksomhet er viet tema som migrasjon, minoritetspolitikk, etnopolitikk, regionalisme, byhistorie, identitetsskaping og mentalitet. Teoretisk har interessefeltet spesielt vært relatert til forutsetninger for minoritetspolitikk og etnopolitikk, regionalisme og begreps- og kategoridannelse. Niemi har deltatt i en rekke internasjonale prosjekter, der ikke minst komparative studier er gjennomført innen tema som minoritetspolitikk og regiondannelse.
Av de ca. 220 publiseringsnummer hans forskning teller (per mai 2006), har uten tvil boken Den finske fare (1981), som han utgav sammen med Knut Einar Eriksen, vakt størst oppmerksomhet. Den tar for seg det norske storsamfunnets minoritetspolitikk i nordområdene og de sikkerhetspolitiske spørsmål som reiste seg i den sammenheng i siste halvdel av 1800-tallet. Her ble bl.a. avdekket hvordan forestillinger i Norge og Sverige om at det forelå "storfinske" ambisjoner om ekspansjon til isfritt hav, fikk betydning for norsk utenrikspolitikk. Et annet tema i Niemis forskning som har vakt oppmerksomhet, er identitet knyttet til regionbevissthet. For eksempel avdekket han i en artikkel fra 1993 om Regionalism in the North hvordan Nord-Norge-begrepet ble dannet.
Einar Niemi var medlem av Allmennkringkastingsrådet 2000\endash 05 og medlem av styret for Universitetet i Tromsø 1998\endash 2005. Han ble æresdoktor ved Universitetet i Umeå 2004. Året før mottok han Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning av Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Akademiet uttalte i den sammenheng at Niemi fikk prisen for sin evne til å se samhandling og relasjoner mellom flere etniske grupper. (Kilde: Store Norske Leksikon)


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Emil Alfred Niemi (1910-1976)
       Mor: Nålevende Annen ektefelle: Nålevende


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Olav Martin Thoresen (1909-1961)
       Mor: Gunvor Annette Jakobsen (1911-1992)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Fridtjof Bergh Smith og Gidske Svendsen Nieuwjaar
Ektemann Fridtjof Bergh Smith

      Født: 22 Nov 1898 - Fana, Bergen, Hordaland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Frithjof Smith (1860-1923)
       Mor: Kristine Gerhardsdtr Bergh (1862-1928)


    Ekteskap: 4 Nov 1922 - Domkirken, Bergen, Hordaland

Hendelser

• Emigrasjon: 26 Aug 1926, Argentina.
Hustru Gidske Svendsen Nieuwjaar

      Født: 4 Nov 1898 - Bergen, Hordaland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Kaare Bergh Smith

      Født: 1924
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Finn Nieuwjaar Bergh Smith

      Født: 29 Mar 1929
      Døpt: 
       Død: 25 Aug 2010 - Oslo
    Begravet: 
    Ektefelle: Inger MarieGenerelle notater: Hustru - Gidske Svendsen Nieuwjaar

Datter av Wilhelm Nicolai Worsoe Nieuwjaar og Christofine Fredrikke Nieuwjaar.Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia