Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Johan Henrik Andersen (1912-1960)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Karstein Johan Andersen (1906-1992)
       Mor: Nelly Karoline Olsen (1913-2000)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Laurits Johan Olsen (1925-1994)
       Mor: Margit Selma Pedersen (1929-2014) Annen ektefelle: Nålevende


Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Waldemar Andersen (1892-1966)
       Mor: Marie Kristoffersen (1909-1980)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Håkon Jørgen Andersen (1919-1988)
       Mor: Anne Kristine Søberg (1924-2010)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn


Magnus Kristoffer Andersen og Josie Lovise Steffensen
Ektemann Magnus Kristoffer Andersen

      Født: 20 Mar 1916 - Andøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 11 Des 1994 - Mårsund, Bø, Nordland
    Begravet: 16 Des 1994 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland


       Far: Jens Ole Marius Andersen (1892-1942)
       Mor: Inga Kristine Anderssen (1889-1969)


    Ekteskap: 24 Jun 1939 - Bø kirke, Bø, Nordland

Hendelser

• Yrke: fisker og politiker.
Hustru Josie Lovise Steffensen

      Født: 14 Aug 1920 - Steine, Bø, Nordland
      Døpt: 20 Jun 1921 - Bø kirke, Bø, Nordland
       Død: 15 Mai 1999 - Mårsund, Bø, Nordland
    Begravet: 21 Mai 1999 - Duken kirkegård, Vinje, Bø, Nordland


       Far: Amandus Bernhard Johan Steffensen (1893-1959)
       Mor: Borghild Otilia Andreasdtr (1885-1966)
Barn

Generelle notater: Ektemann - Magnus Kristoffer Andersen

Magnus Andersen, Magnus Kristoffer Andersen, født 20. mars 1916, fødested Andøy, Nordland, død 11. desember 1994, dødssted Bø, Nordland. Fisker, organisasjonsmann og politiker. Foreldre: Fisker og matros Jens Ole Marius Andersen (1892\endash 1942) og Inga Kristina Andersen (1889\endash 1969). Gift 24.6.1939 med Josie Lovise Steffensen (14.8.1920\endash ), datter av sjømann Amandus Steffensen (1893\endash 1959) og Borghild Josefsen (1920\endash 66).
Magnus Andersen var aktivt med i norsk fiskeripolitikk i mer enn 20 år, både som formann i Norges Fiskarlag, som stortingsrepresentant og som fiskeriminister.
Han ble tidlig vant med båter og fiske. Han vokste opp under enkle kår sammen med foreldrene og en søster og bror, og som vanlig på disse kanter begynte han å fiske som 12-åring da han hadde fullført seks års folkeskole. Han fikk raskt fisket som fast arbeid. Høvedsmann i egen båt ble han 25 år gammel. 1949 solgte han båten og deltok deretter i lofotfisket som lottfisker.
Som ungdom kom Andersen med i Norges Fiskarlags lokalavdeling, Bøstrand fiskarlag, og etter hvert meldte han seg også inn i Arbeiderpartiet. Han avanserte til formann for Bøstrand fiskarlag, og ble senere styremedlem i Nordland fylkesfiskarlag. 1951 ble han valgt som medlem av både kommunestyret i Bø og Norges Fiskarlags landsstyre. Han var yngste landsstyremedlem, men markerte seg som en dyktig fiskeripolitiker og organisasjonsmann. 1955 ble han valgt til formann i Fiskarlaget og sluttet som aktiv fisker. Andersen ble foreslått som motkandidat til den sittende formann, stortingsrepresentant Johs. Olsen. Etter at en tredje kandidat falt ut i første avstemning, ble Andersen valgt med 37 mot Olsens 29 stemmer.
I Fiskarlaget var det motsetninger om fiskeripolitikken mellom medlemmene fra sør og nord i landet. Magnus Andersen \endash som altså representerte et generasjonsskifte i ledelsen \endash virket for bedre samarbeid mellom landsdelene, mellom de mange ulike fiskesalgslagene og mellom fiskere med forskjellige redskapstyper. Også i fiskerigrensespørsmålet var meningene delte, men den stillfarne Andersen bidrog til å finne kompromiss. Som en utrettelig talsmann for fiskernes interesser hadde han tillit.
I Andersens formannstid ble grunnlaget for en hovedavtale om fiskeriene mellom staten og Norges Fiskarlag lagt. Han deltok i utvalget som utarbeidet de første retningslinjene for avtalen, i utvalget som utredet spørsmålet om ilandføring av fisk fra utenlandske fiskere og i utvalget som utredet arbeidsforhold i fisket. Som fiskarlagsformann iverksatte og ledet han 1963 den første og til nå (1999) eneste fiskeristreik i Norge, da fiskerne gjennom ni dager i januar stanset leveringen av fisk. I september samme år ble Andersen fiskeriminister i Einar Gerhardsens regjering, en stilling han hadde i to år. Hans innflytelse var avgjørende da den første hovedavtalen mellom Fiskarlaget og staten ble undertegnet juni 1964. Avtalen innebærer at Fiskarlaget er myndighetenes avtalepart ved forhandlinger om støtteordninger.
Etter at fiskeriminister Knut Hoem i januar 1972 trådte ut av Bratteli-regjeringen fordi han ikke godtok forhandlingsresultatet som var oppnådd om vilkårene for norsk medlemskap i Det europeiske Felleskap (EF), overtok Magnus Andersen igjen denne statsrådsjobben. Regjeringen gikk av etter at folkeavstemningen i september gav flertall mot norsk medlemskap.
Ved stortingsvalget 1973 ble flere tilhengere av norsk medlemskap i EF ikke gjenvalgt. I Magnus Andersens hjemkommune, Bø i Vesterålen, stemte over 90 prosent nei til medlemskap. Andersen, som hadde vært stortingsrepresentant siden 1965 og bl.a. nestformann i Fiskerikomiteen, ble ikke nominert på nytt av Arbeiderpartiet i Nordland fylke.
Fra 1973 til han gikk av med pensjon 1982 var Andersen bransjekonsulent for Distriktenes Utbyggingsfond. 1974 \endash 82 var han også formann i Postverkets styre.
Magnus Andersen ble 1976 utnevnt til æresmedlem av Norges Fiskarlag, og 1990 fikk han Kongens fortjenestmedalje i gull. Han døde av hjertesvikt 1994.
Kilde: SNL.no


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Ole Sigurd Finvåg (1933-2017)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 4 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Marcelius Andersen og Antora Odine Arensdtr Meisler
Ektemann Marcelius Andersen

      Født: 1870
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Antora Odine Arensdtr Meisler

      Født: 6 Aug 1872 - Engeløya, Steigen, Nordland
      Døpt: 20 Okt 1872
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Arent Severin Meisler (1832-1897)
       Mor: Øllegaard Karina Tørrisdtr (1831-1913)
Barn
1 K Julie Kristine Marceliussen

      Født: 29 Jan 1895 - Røst, Nordland
      Døpt: 9 Apr 1895
       Død: 
    Begravet: 

Ole Christian Gløersen og Maren Carine Andersen
Ektemann Ole Christian Gløersen

      Født: 22 Jul 1822 - Ringsaker, Hedemark
      Døpt: 16 Okt 1822
       Død: 19 Jul 1878 - Bragernes, Drammen, Buskerud
    Begravet: 23 Jul 1878


       Far: Gløer Gløersen (1797-1841)
       Mor: Cicilia Cathrine Bergh (1797-1859)


    Ekteskap: Hustru Maren Carine Andersen

      Født: 19 Feb 1829 - Drammen, Buskerud
      Døpt: 
       Død: 7 Jul 1917 - Oslo
    Begravet: 


Barn
1 M Hans Reinholdt Bergh Gløersen

      Født: 10 Okt 1850 - Oslo
      Døpt: 
       Død: 7 Des 1928 - Oslo
    Begravet: 
    Ektefelle: Adolfine Wilhelmine Auguste Therese Geller


2 M Oskar Gløer Gløersen

      Født: 28 Sep 1851
      Døpt: 
       Død: 1852
    Begravet: 3 M Gerhard Gunnerus Garmann Gløersen

      Født: 10 Nov 1852
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Inga Olava Jakobsen


4 K Cecilie Cathrine Gløersen

      Født: 19 Mai 1854 - Drammen, Buskerud
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Jens Carl Gabriel Aars
     Ektesk: 6 Feb 1879 - Oslo


5 M Carl Johan Gløersen

      Født: 25 Mai 1858 - Drammen, Buskerud
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Ragnhild Fredrikke Lunde


6 K Maren Annette Christine Gløersen

      Født: 26 Apr 1862
      Døpt: 
       Død: 13 Jun 1865
    Begravet: 

Elling Andreas Lorentzen Norum og Maren Kirstine Andersen
Ektemann Elling Andreas Lorentzen Norum

      Født: 1806 - Meløy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 12 Feb 1883 - Meløy, Nordland
    Begravet: 


       Far: Lorentz Didrik Norum (1771-1811)
       Mor: Johanna Ellingsdtr (1773-1841)


    Ekteskap: 1845 - Meløy, NordlandHustru Maren Kirstine Andersen

      Født: 25 Feb 1821 - Meløy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1 Des 1864 - Meløy, Nordland
    Begravet: 


       Far: Anders Andersen (Omkr 1791-Omkr 1861)
       Mor: Karen Kirstine Larsdtr Parelius (1797-1875)
Barn
1 M John Christian Albrigt Ellingsen Norum

      Født: 1 Mai 1846 - Meløy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1920 - Meløy, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Maren Sophie Cathrine Hansen
     Ektesk: 12 Okt 1874


2 K Lorentze Johanna Ellingsdtr Norum

      Født: 29 Apr 1853 - Meløy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 20 Jul 1860 - Meløy, Nordland
    Begravet: 
Generelle notater: Barn - John Christian Albrigt Ellingsen Norum

Gårdbruker på Meløy.


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Oddvin Andersen (1922-2012)
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Odd Sigmund Hanssen (1928-2005)
       Mor: Karin Therese Sofie Andersen (1933-2012) Annen ektefelle: Nålevende


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia