Husk å sjekke primærkilder dersom du vil bruke mine data.
Jens Grønbech Wessel og Susanne Kaasbøll Pedersdtr Rosenvinge
Ektemann Jens Grønbech Wessel

      Født: 20 Aug 1735 - Vestby, Akershus
      Døpt: 
       Død: 1807 - Vang, Hamar, Hedemark
    Begravet: 
    Ekteskap: 5 Okt 1769 - Bodin, Bodø, NordlandHustru Susanne Kaasbøll Pedersdtr Rosenvinge

      Født: 13 Jan 1736 - Kristiansund, Møre og Romsdal
      Døpt: 19 Jan 1736
       Død: 9 Jan 1771 - Bodø, Nordland
    Begravet: 20 Jan 1771


       Far: Peter Kaasbøll Rosenvinge (1701-1766)
       Mor: Mille Marie Friis (1715-1756) Annen ektefelle: Jens Andreas Kolderup - 1757 - Bodin, Bodø, Nordland


Barn

Generelle notater: Ektemann - Jens Grønbech Wessel

Kanselliråd og sorenskriver i Salten.


Thomas Friis Rosenvinge og Sirena Elisabeth Jørgensdtr Wang
Ektemann Thomas Friis Rosenvinge

      Født: 1738 - Selbu, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 5 Feb 1781 - Steigen, Nordland
    Begravet: 


       Far: Peter Kaasbøll Rosenvinge (1701-1766)
       Mor: Mille Marie Friis (1715-1756)


    Ekteskap: 1777Hustru Sirena Elisabeth Jørgensdtr Wang

      Født: 1757 - Dyrøy, Troms
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Maria Rosenvinge

      Født: Omkr 1778
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 2 K Ane Dorthea Pareli Rosenvinge

      Født: 1778 - Hamarøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ektefelle: Peder Jonsen
     Ektesk: 12 Jan 1804 - Hamarøy, Nordland


3 K Tobina Friis Rosenvinge

      Født: 13 Aug 1781
      Døpt: 
       Død: 1842
    Begravet: 
    Ektefelle: Hans Hansen
     Ektesk: 28 Des 1802
    Ektefelle: Jon Mikkelsen
     Ektesk: 24 Nov 1817 - Hamarøy, Nordland
Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Synøve Roseth (1957-2016)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 K Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Synøve Roseth
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Synøve Roseth

      Født: 28 Aug 1957 - Åmot, Hedemark
      Døpt: 
       Død: 3 Aug 2016 - Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag
    Begravet: 12 Aug 2016


       Far: Eivind Roseth (1923-1963)
       Mor: Nålevende Annen ektefelle: Nålevende

Hendelser

• Konfirmasjon: 18 Jul 1971, Bø kirke, Bø, Nordland.


Barn


Claus Rasmussen Rosing og Beritte Christensdtr Scancke
Ektemann Claus Rasmussen Rosing

      Født: Omkr 1600
      Døpt: 
       Død: 1644 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 


       Far: Rasmus Claussøn Rosing (1586-1626)
       Mor: 


    Ekteskap: Omkr 1633Hustru Beritte Christensdtr Scancke

      Født: 1603 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1681 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 26 Sep 1681 - Brønnøy, Nordland


       Far: Christen Steenssøn Scancke (Omkr 1580-      )
       Mor: Else Olufsdtr (Omkr 1580-      )
Barn
1 M Oluf Claussen Rosing

      Født: - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1674
    Begravet: 2 M Hans Claussen Rosing

      Født: 9 Aug 1625 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 13 Apr 1699 - Oslo
    Begravet: 
    Ektefelle: Gertrud Hansdtr Borchardsen
     Ektesk: 11 Sep 1653 - København, Danmark


3 K Milde (Hilde) Clausdtr Rosing

      Født: 1633 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 1680
    Begravet: 4 M Rasmus Claussen Rosing

      Født: 1641 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 30 Mai 1705 - Hitra, Sør-Trøndelag
    Begravet: 
    Ektefelle: Anne Nilsdtr Schjelderup
     Ektesk: 1670Generelle notater: Barn - Hans Claussen Rosing

Hans Rosing tilhørte det øvre sjikt av det norske ortodokse presteskapet på 1600-tallet. Gjennom faglig og administrativ dyktighet, gode kontakter og økonomisk handlefrihet gjorde han geistlig karriere og satt som biskop i Christiania i 35 år.

Rosing vokste opp i Brønnøy på Helgeland, der faren var sogneprest. Han gikk på katedralskolen i Trondheim, og derfra ble han 1645 dimittert til universitetet i København, hvor han studerte teologi i noen år. Fra 1649 fikk han anledning til å studere utenlands og ble immatrikulert ved universitetene i Leiden og Orléans. 1652 publiserte han en disputas i Leipzig. Hans lærdom gav seg uttrykk i en magistergrad 1661 og en teologisk doktorgrad 1675 \endash begge ved universitetet i København. Noen omfattende forfattervirksomhet la han imidlertid ikke for dagen. Han utgav bare noen få likprekener og hyllingsdikt etter datidens faste skjemaer.

1652 ble Rosing utnevnt til sogneprest i Dalby og Tureby på Sjælland, og kort tid etter giftet han seg med en datter av biskopen i Ribe. I sin tid på Sjælland ble Rosing ett av mange ofre for svenske soldaters plyndring under sluttoppgjøret mellom Frederik 3 og Karl 10 Gustav. Antakelig var det en kongelig kompensasjon at han 1660 ble sogneprest i Kalundborg, et embete mange høyere geistlige i 1600-tallets Norge ble rekruttert fra.

Rosing ble utnevnt til biskop over Akershus stift 1664, og her ble han sittende til sin død 1699. Som biskop utfoldet han sine administrative og faglige evner, samtidig som han bygde opp en stor personlig formue. Han var en ivrig visitator, en virksomhet som enevoldstidens administrasjon så som viktig for å sikre at innbyggerne besatte ensartet kunnskap og rett troskap. Han oppmuntret også til forbedret kristendomsopplæring og støttet for eksempel Toten-presten Knud Sevaldsen Bang i dennes arbeid med en katekismeforklaring. Som biskop samarbeidet han nært med stattholderen, Ulrik Frederik Gyldenløve, som vurderte Rosings evner og lojalitet høyt. Da Rosing 1693 var på tale som biskop på Sjælland, anbefalte stattholderen at han burde forbli i Norge: "Den Mand kand vi iche miste fra Norge."

Et interessant uttrykk for Rosings oversikt og helhetlige tilnærming er at han 1682 etter kongelig ordre skrev et meget omfattende utkast til en ny norsk kirkeordning. Bakgrunnen var ønsket om en gjennomgående lovrevisjon, og Rosing må ha arbeidet intenst: Etter en drøy måned kunne han presentere over 200 sider, der han forsøkte å ta hensyn til norske forhold og tidens synspunkter, men samtidig tilgodeså kongens ønsker om kontinuitet og enhet i rikene. Det sier nok mye om hans egen oppfatning av kravene til fromhetslivet at han blant annet legger stor vekt på hyppigere bruk av skriftemålet og en skjerpelse av kirketukten. Noen stor betydning fikk biskopens utkast ikke, men det gir uttrykk for en teologisk, kirkerettslig og administrativ substans.

Under sin tid i Christiania opplevde Rosing at stiftets hovedkirke, Hellig Trefoldighets kirke, ble flammenes rov 1686. Ved nedleggelsen av grunnsteinen til den nye kirken \endash Vår Frelsers kirke (nå Oslo domkirke) \endash 1694 var det Rosing som holdt talen; ifølge tradisjonen skal han ha skjøvet sin bitre fiende, visestattholder Just Høeg, til side i sakens anledning, og det til tross for at Høeg hadde stått sentralt i prosjekteringen av byggverket. Rosing fikk også gleden av å innvie kirken da den stod ferdig 1697, og samtidig ble den lysekronen han sammen med sin annen hustru hadde skjenket til den gamle kirken 1684, overført til den nye.

Tross sin nærhet til politisk viktige miljøer var Rosing ingen politisk værhane, men markerte sine teologiske standpunkter i møte med politisk pragmatikk. Et talende eksempel var da han 1680 i en betenkning holdt sterkt på prinsippet om den konfesjonelle enhetsstaten. Da franske hugenotter 1680 banket på statens dør, var Rosing talsmann for å nekte dem adgang \endash et standpunkt som slett ikke var politisk opportunt, all den stund stattholder Gyldenløve hadde en liberal holdning og Christian 5 hadde en dronning med uttalte reformerte sympatier. (Store Norske)

(Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 216. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223)

Han ordineredes til sognepræst i Dalby og Tureby på Sjælland den 1. oktober 1652. Han var da lige hjemkommet fra en treårig udenlandsrejse. Han var sognepræst i Dalby og Tureby i otte år. Under svenskekrigen nåede svenske soldater i 1658 til Dalby-Tureby, hvor de afbrændte landsbyerne Egede og Dalby. Præstegården blev dog forskånet, men Rosing mistede alle sine ejendele. Forflyttedes 1660 til Kalundborg, hvor han også blev provst. Allerede i 1664 bliver han udnævnt til biskop over Akershus stift i Norge. Han vandt sig stor anseelse ved sin teologiske lærdom og kyndighed. Da der i 1693 skulle vælges ny biskop på Sjælland, var Hans Rosing på tale til det embede, men statholderen i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve skal have sagt til kongen: . Rosing tilhørte den gamle stive rettroenhed, men han var en flittig og myndig biskop, der visiterede alle sit stifts sogne på tre år. I 1675 blev han dr. theol., og i 1685 udnævnt til constitorialråd. Den 11. februar 1693 blev han adlet for sig og sin efterslægt.


Rasmus Claussen Rosing og Anne Nilsdtr Schjelderup
Ektemann Rasmus Claussen Rosing

      Født: 1641 - Brønnøy, Nordland
      Døpt: 
       Død: 30 Mai 1705 - Hitra, Sør-Trøndelag
    Begravet: 


       Far: Claus Rasmussen Rosing (Omkr 1600-1644)
       Mor: Beritte Christensdtr Scancke (1603-1681)


    Ekteskap: 1670Hustru Anne Nilsdtr Schjelderup

      Født: 7 Mai 1647 - Trondheim, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 30 Mai 1705
    Begravet: 


Barn
1 K Birgitte Rosing

      Født: 1675 - Hitra, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 1704 - Hemne, Sør-Trøndelag
    Begravet: 
    Ektefelle: Anders Henriksen Bull
     Ektesk: 1692


2 M Claus Rasmusen Rosing

      Født: 1680 - Hitra, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 3 K Gjertrud Kristine Rosing

      Født: Omkr 1688 - Hitra, Sør-Trøndelag
      Døpt: 
       Død: - Hitra, Sør-Trøndelag
    Begravet: 
    Ektefelle: Jørgen Claussen Parelius
     Ektesk: 1707
Rasmus Claussøn Rosing
Ektemann Rasmus Claussøn Rosing

      Født: 1586 - Jylland, Danmark
      Døpt: 
       Død: 1626
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Claus Rasmussen Rosing

      Født: Omkr 1600
      Døpt: 
       Død: 1644 - Brønnøy, Nordland
    Begravet: 
    Ektefelle: Beritte Christensdtr Scancke
     Ektesk: Omkr 1633
Jan Magne Villumsen og Nålevende
Ektemann Jan Magne Villumsen

      Født: 9 Feb 1946 - Misvær, Skjerstad, Nordland
      Døpt: 
       Død: 2007
    Begravet: 


       Far: Arne Berg Villumsen (1911-2002)
       Mor: Anna Augusta Marie Edvardsen (1917-2003)


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn


Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 
    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Nålevende
Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Nålevende og Nålevende
Ektemann Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


       Far: Nålevende
       Mor: Nålevende


    Ekteskap: Hustru Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 


Barn
1 M Nålevende (detaljer er holdt tilbake)

      Født: 
      Døpt: 
       Død: 
    Begravet: 

Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 19 Mar 2018 med Legacy 8.0 fra Millennia